Zapraszamy wszystkich pasjonatów sportu Stand Up Paddle oraz osoby chcące rozwijać swoją wiedzę oraz umiejętności na kursy instruktorskie Stand Up Paddle.

W 2024 roku wprowadzamy nowy standard szkoleniowy względem nauki pływania na desce Stand Up Paddle przygotowany przez Komisję Ds. Szkoleń.

DS - Demonstrator SUP

Kurs potwierdzający podstawowe umiejętności pływania na desce Stand Up Paddle oraz uprawniający do wprowadzania i szkolenia osób początkujących w ramach standardów szkoleniowych ZW SUP.

18 maja 2024 – Katowice

9 czerwca 2024 – Warszawa

13 lipca 2024 – Trójmiasto

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat
 • min. średnie wykształcenie
 • potwierdzone umiejętności pływania na SUPie – przesłana videowizytówka
 • dobra umiejętność pływania wpław

VIDEOWIZYTÓWKA

Każdy z uczestników kursu przed jego przystąpieniem jest zobowiązany do przesłania video potwierdzającego podstawowe umiejętności pływania na SUPie. 

 

– samodzielne utrzymywanie równowagi na desce

– płynięcie prosto

– nawrót na wodzie

 

Dokładny sposób przygotowania materiału video zostanie przesłany do zapisanych uczestników.

 

CZAS TRWANIA KURSU – 1 DZIEŃ

KOSZT KURSU 799 PLN

Cena zawiera:

 • zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • zaświadczenie ukończenia kursu
 • podstawowe materiały szkoleniowe

Cena nie zawiera:

 • kosztów zakwaterowania i wyżywienia
 • dojazdu na miejsce kursu
 • obowiązkowego sprzętu Stand Up Paddle (deska sup, kamizelka, wiosło, leash)

PROGRAM KURSU

TEORIA

 • Podstawowe pojęcia SUP
 • Klasyfikacja i dobór sprzętu SUP
 • Bezpieczeństwo i Prawo wodne
 • Planowanie SUP Sesji (pogoda, warunki, akwen, etc.)
 • Technika Wiosłowania na SUP – 5 faz (standard)
 • Metodyka prowadzenia zajęć – podstawy

PRAKTYKA

 • Technika Wiosłowania – 5 faz
 • Prowadzenie zajęć dla początkujących – podstawy metodyki w oparciu o liczbę uczestników oraz wiek
 • Przykładowe lekcje SUP
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna na wodzie i lądzie

IRS - Instruktor Rekreacji SUP

Kurs potwierdzający bardzo dobre umiejętności pływania na desce Stand Up Paddle oraz uprawniający do szkolenia oraz prowadzenia zajęć SUP na różnych poziomach zaawansowania.

10 – 12 maja 2024 – Kraków

05 – 07 lipca 2024 – Poznań

*informacje dotyczące unifikacji instruktorów z 2022 i 2023 roku pod informacjami ogólnymi na temat kursu.

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat
 • min. średnie wykształcenie
 • potwierdzone umiejętności pływania na SUPie – przesłana videowizytówka
 • dobra umiejętność pływania wpław
 • NIE JEST WYMAGANY kurs Demonstratora SUP

 

 

VIDEOWIZYTÓWKA

Każdy z uczestników kursu przed jego przystąpieniem jest zobowiązany do przesłania video potwierdzającego umiejętności pływania na SUPie. 

 • samodzielne utrzymywanie równowagi na desce
 • płynięcie prosto wiosłując po jednej stronie
 • nawrót pivot na wodzie

Dokładny sposób przygotowania materiału video zostanie przesłany do zapisanych uczestników.

CZAS TRWANIA KURSU – 3 DNI

KOSZT KURSU 1950 PLN

Cena zawiera:

 • wykłady online – cześć ogólna i teoria specjalistyczna
 • zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • Legitymację Instruktora ZW SUP
 • materiały szkoleniowe

Cena nie zawiera:

 • kosztów zakwaterowania i wyżywienia
 • dojazdu na miejsce kursu
 • obowiązkowego sprzętu Stand Up Paddle (deska sup, kamizelka, wiosło, leash)

PROGRAM KURSU

CZĘŚĆ OGÓLNA

 • Rekreacja Ruchowa – Teoria i metodyka
 • Anatomia / Fizjologia / Biomechanika podstawy
 • Psychologia / Pedagogika / Socjologia podstawy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna na wodzie i lądzie

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

 • Rola Instruktora SUP
 • Historia Stand Up Paddle
 • Klasyfikacja Sprzętu SUP
 • Klasyfikacja SUP Aktywności
 • Bezpieczeństwo na wodzie
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Uwarunkowania prawne
 • Planowanie SUP Sesji (pogoda, warunki, akwen, etc,)
 • Technika Wiosłowania na SUP – 5 faz (standard)
 • Dodatkowe techniki wiosłowania i ewolucje SUP
 • Metodyka prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych
 • Narzędzia szkoleniowe (rozgrzewka, ćwiczenia, etc.)
 • Videoanaliza jako środek szkoleniowy
 • Instruktor SUP – zawód i forma zarabiania
 • Przygotowanie i konserwacja sprzętu

PRAKTYKA

 • Ocena akwenu i warunków pogodowych
 • Technika Wiosłowania – 5 faz
 • Dodatkowe techniki wiosłowania i ewolucje SUP
 • Prowadzenie zajęć dla początkujących
 • Prowadzenie zajęć na różnych poziomach zaawansowania
 • Dobór odpowiednich narzędzi i środków szkoleniowych do rodzaju grupy
 • Pierwsza pomoc na wodzie i lądzie
 • Videoanaliza w praktyce

ISS - Instruktor Sportu SUP

Kurs potwierdzającybardzo wysokie / sportowe umiejętności pływania na desce Stand Up Paddle. Uprawnia do sportowego szkolenia oraz trenowania zawodników SUP.

 

30 września – 05 października 2024 – Wałcz

 

*informacje dotyczące unifikacji instruktorów z 2022 i 2023 roku pod informacjami ogólnymi na temat kursu.

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat
 • min. średnie wykształcenie
 • ukończony kurs IRS – instruktora Rekreacji SUP
 • dobra umiejętność pływania wpław

 

 

CZAS TRWANIA KURSU – 6 DNI

KOSZT KURSU 2350 PLN

Cena zawiera:

 • wykłady online – cześć ogólna i teoria specjalistyczna
 • zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • Legitymację Instruktora ZW SUP
 • materiały szkoleniowe

Cena nie zawiera:

 • kosztów zakwaterowania i wyżywienia
 • dojazdu na miejsce kursu
 • obowiązkowego sprzętu Stand Up Paddle Race lub Touring(deska sup, kamizelka, wiosło, leash)

PROGRAM KURSU

CZĘŚĆ OGÓLNA

 • Teoria sportu – podstawa treningu i planowania
 • Anatomia / Fizjologia /
 • Biomechanika w sporcie
 • Psychologia / Pedagogika / Socjologia w sporcie
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna na wodzie i lądzie

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

 • Rola Sportu w SUP
 • Historia Sportu w SUP
 • Trening dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Struktura treningu sportowego w SUP
 • Rodzaje treningów sportowych SUP
 • Kontrola sprawności ogólnej i specjalnej
 • Założenia programowo – szkoleniowe zgrupowań
 • Sportowa Technika wiosłowania SUP
 • Ewolucje i pojęcia sportowe SUP
 • Taktyka walki na zawodach SUP
 • Metodyka nauczania wiosłowania SUP
 • Metodyka kształtowania zdolności motorycznych w treningu SUP
 • Formy i planowania i sprawozdawczości
 • Sprzęt i urządzenia specjalistyczne
 • Sporty uzupełniające w SUP
 • Sprzęt i urządzenia do zajęć dodatkowych
 • Podstawy organizacyjne i prawne działania sekcji i klubu sportowego
 • Zasady bezpieczeństwa na zajęciach treningowych
 • Wykorzystanie różnych akewnów w celach treningowych
 • Kontuzje w Stand Up Paddle & rola regeneracji
 • Videoanaliza, testy sprawnościowe oraz inne narzędzia pomiaru

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Planowanie Treningu sportowego
 • Planowanie zgrupowań sportowych
 • Sportowa technika wiosłowania na SUP i ewolucje
 • Taktyki walki w trakcie wyścigów
 • Jednostki treningowe uzupełniające trening SUP
 • Prowadzenie zajęć sportowych na różnych poziomach
 • Metodyka nauczania i treningu w oparciu o grupę wiekową
 • Dokumentacja i analiza wyników treningu sportowego
 • Regeneracja jako element treningu
 • Videoanaliza w praktyce

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 • INFORMACJE LOGISTYCZNE 

Wszystkie informacje logistyczne odnośnie lokalizacji i kosztów prowadzenia kursów zostaną opublikowane w najbliższym czasie. Wszystkie lokalizacje mają zaspokoić podstawowe potrzeby pobytowe i żywieniowe bez konieczności generowanie dużych kosztów.

 • UNIFIKACJA INSTRUKTORÓW REKREACJI I SPORTU SUP Z 2022 i 2023 roku

W związku z wprowadzeniem nowych standardów i ramowych planów kursów instruktorskich w 2024 roku, zapraszamy wszystkich instruktorów IRS i ISS z poprzednich lat do unifikacji uprawnień instruktorskich. Obecna formuła kursu instruktora Rekreacji i Sportu SUP w znaczącym stopniu zwiększa zakres wymaganych umiejętności i zagadnień. Poniżej podstawowe informacje:

– konieczność zaliczenia egzaminu ustnego i praktycznego na stopień Instruktora Rekreacji SUP do końca 2025 roku. (dotyczy Instruktorów rekreacji Ruchowej oraz Sportu)

– konieczność zaliczenia egzaminu ustnego i praktycznego na stopień Instruktora Sportu SUP do końca 2025 roku. (dotyczy Instruktorów Sportu SUP)

– jednorazowy koszt przeprowadzenia każdego egzaminu to 200 PLN w ramach których instruktor otrzymuje zaktualizowane materiały szkoleniowe

– unifikacji można dokonać w trakcie odbywających się kursów instruktorskich lub w takcie Mistrzostw Polski SUP

– każdy instruktor może ponownie wziąć udział w zaktualizowanych kursach z 50% zniżką.

 • ZAPISY

– zapisy na kursy przyjmowane są na podstawie formularza znajdującego się na końcu strony

– na podstawie przesłanego zgłoszenia przedstawiciel organizatora skontaktuje się z każdym zgłaszjącym

– warunkiem rozpatrzenia zapisu jest przesłanie videowizytówki potwierdzającej wymagane umiejętności pływania na desce Stand Up Paddle, która zostanie oceniona przez organizatora. Osoby które otrzymają pozytywną ocenę, zostaną zapisane na kurs.

– potwierdzeniem dokonania zapisu na kurs będzie wpłata min. 50% wartości kurs tytułem zaliczki w terminie 3 dni od potwierdzenia mailowego zapisu przesłanego przez organizatora.

– płatności należy dokonać na konto Związku Sportowego SUP PL 51 1160 2202 0000 0004 6690 6088 z dopiskiem w tytule przelewu: Imię, Nazwisko, Nazwa Kursu oraz data

– zniżka 100 PLN na każdy kurs dla udokumentowanych i potwierdzonych członków klubów zrzeszonych w Związku Sportowym SUP lub PZKaj z opłaconą składką na 2024 rok.

 
 • KONTAKT
Wszystkie pytania odnośnie kursów instruktorskich prosimy kierować na adres mailowy: szkoleniasup@gmail.com
 
 • DODATKOWE TERMINY KURSÓW
Na podstawie zgłoszeń oraz zainteresowania, będą podejmowane decyzje o otwieraniu kolejnych terminów na kursy Demonstratora SUP oraz Instruktora Rekreacji Ruchowej.
 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Sportowy SUP z siedzibą przy ul. Myśliborskiej 93A/65, 03-185 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń o numerze NIP 524 289 99 52.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Związek Sportowy SUP z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 93A/64 (03-185), wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000836288, adres e-mail:zwiazeksup@gmail.com (zwany dalej „Administratorem”). 
 2. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Dodatkowo, w przypadkach prawem przewidzianych, przysługuje także prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 3. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia i późniejszej jej realizacji oraz wykonania czynności około umownych, a związanych z jej wykonaniem lub dążeniem do jej zawarcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy.
 6. Administrator w zakresie czynności opisanych niżej nie podejmuje w stosunku do osób, których dane dotyczą jakichkolwiek decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania. 
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym firmom wspierającym Administratora w ramach prowadzonej działalności w szczególności: bankom, firmom kurierskim i przewozowym, Poczcie Polskiej, podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT, ochrony danych osobowych, ochrony prawnej, Urzędom Skarbowym, firmom prowadzącym wewnętrzne kontrole/audyty na zlecenie Administratora, uprawnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna
z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.

Czas przetwarzania

Proces przetwarzania danych osobowych klientów, tj. realizacja umów z klientami.

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie przetwarzania danych osób dedykowanych do wykonania umowy, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest obowiązek jej wykonania.
 • Umowy i inne dokumenty będące podstawą współpracy lub świadczące o jej przebiegu przetwarzane będą przez czas trwania współpracy, a po jej zakończeniu przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.  

Proces składania ofert klientom w odpowiedzi na zapytania ofertowe w związku z dążeniem do zawarcia umowy.  

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • Okres przechowywania złożonych ofert potencjalnym klientom i kontrahentom wynosi 6 miesięcy od dnia ich złożenia. 

Proces przetwarzania danych osobowych  w zakresie obsługi finansowej, w tym rozliczenia księgowe.

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie wykonania obowiązków prawnych z tytułu rachunkowości ciążących na Administratorze w tym archiwizowania dokumentacji księgowej;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie zestawień, rejestrów lub audytów z zakresu rachunkowości celem oszacowania stanu finansowego spółki.
 • Dokumenty rozliczeniowe związane z transakcją będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.);
 • Inne dokumenty księgowe regulowane przez przepisy ustawy Ordynacja podatkowa lub ustawy o rachunkowości – przez okresy tam wskazane;
 • W przypadku dokumentów z których wynikają prawa, przez czas trwania praw.

Obsługa prawna (w tym windykacja).

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami.
 • Przez czas trwania postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu zaspokojenia roszczeń w tym postepowaniu.

Proces przetwarzania danych osobowych w ramach archiwizacji dokumentów.

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim archiwizacja dokumentów i zawartych na nich danych stanowi obowiązek ustawowy;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie w jakim archiwizacja dokumentów i zawartych na nich danych jest konieczna przez czas możliwego dochodzenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • W zależności od rodzaju dokumentu przez czas ustanowiony przepisami prawa zobowiązujący Administratora do ich przechowywania;
 • W przypadku braku obowiązku ustawowego, w zależności od rodzaju dokumentu przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.

Proces nadawania i odbierania korespondencji (w tym elektronicznej).

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes Administratora stanowi konieczność nadzorowania nadawanej i odbieranej korespondencji.
 • Dokumenty będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania chyba że uprzednio odpadnie cel ich przetwarzania.