Wydarzenia Związek SUP

Mistrzostwa Polski SUP

ZAPOWIEDŹ
I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI
STAND UP PADDLE (SUP)

1. Miejsce, termin, organizator
regaty odbędą się w dniach 8-9.08.2020 r na jeziorze Rogozińskim w Rogoźnie. Godzina rozpoczęcia regat zostanie podana po weryfikacji zgłoszeń, jednak nie wcześniej niż o godz. 10:00;
organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest Związek Sportowy SUP.

2. Uczestnictwo
w regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, młodzicy;
kategoria juniorów zostanie podzielona na osobne kategorie:
junior 2002-2003
junior młodszy 2004-2005

3. Konkurencje regat
– seniorzy 2001 i starsi 200m, 2 500m, 6000m
– seniorki 2001 i starsi 200m, 2 500m, 6000m
– seniorzy 2001 i starsi – deski pompowane 2 500m
– seniorki 2001 i starsi – deski pompowane 2 500m
– juniorzy 2002-2003 200m, 2 000m
– juniorki 2002-2003 200m, 2 000m
– juniorzy mł. 2004-2005 200m, 2 000m
– juniorki mł. 2004-2005 200m, 2 000m
– młodzicy 2006-2007 2 000m
– młodziczki 2006-2007 2 000m
-Dzieci 2005 i młodsi – 1000

4. Ramowy program regat
I dzień – sobota 08.08.2020 r.
Godz. 8.30 główna odprawa techniczna
Godz. 10.00 – wyścigi na 200m, 2 000m i 2 500m
II dzień – niedziela 09.08.2020 r.
Godz. 10.00 – wyścigi na 6 000m
Program minutowy zostanie podany w późniejszym terminie. Podczas głównej odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy.
Poniżej kolejnośc rozgrywania konkurencji (może ulec zmanie po weryfikacji zgłoszeń)

I dzień 08.08.2020 r. (sobota) – start godzina 10.00
NR WYŚCIGU
KONKURENCJA
DYSTANS
KATEGORIA WIEKOWA
1
sprint
200 m
seniorzy
2
sprint
200 m
seniorki
3
sprint
200 m
juniorzy
4
sprint
200 m
juniorki
5
sprint
200 m
juniorzy młodsi
6
sprint
200 m
juniorzy młodsi
7
wyścig techniczny
2 500m
seniorzy deski pompowane
8
wyścig techniczny
2 500m
seniorki deski pompowane
9
wyścig techniczny
2 000m
Młodzicy
10
wyścig techniczny
2 000m
Młodziczki
11
wyścig techniczny
2 000m
juniorzy
12
wyścig techniczny
2 000m
juniorki
13
wyścig techniczny
2 000m
juniorzy młodsi
14
wyścig techniczny
2 000m
juniorki młodsze
15
wyścig techniczny
2 500m
seniorzy
16
wyścig techniczny
2 500m
seniorki
17 Wyścig techniczny dzieci 2005 i młodsi

II dzień 09.08.2020 r. (niedziela) – start godzina 10.00
NR WYŚCIGU
KONKURENCJA
DYSTANS
KATEGORIA WIEKOWA
17
długi dystans
6 000 m
seniorzy
18
długi dystans
6 000 m
seniorki

5. Zgłoszenia, odprawa
zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: zwiazeksup@gmail.com w terminie do
31.07.2020 do godz. 24:00.;
podpisane zgłoszenia – załącznik 1 – wraz ze wszystkimi oświadczeniami należy dostarczyć na odprawę techniczną w dniu zawodów;
odprawa techniczna odbędzie się w dniu 08.08.2020 o godz. 8:30 w biurze zawodów na plaży miejskiej ul. Za jeziorem 40, 64-610 Rogoźno,
w przypadku zawodników niezrzeszonych, którzy nie posiadają zawodniczej książecki zdrowia, wymagane będzie posiadanie zaświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w zawodach I Otwartych Mistrzostwach Polski SUP w dniach 8-9.08.2020, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy dostarczyć do komisji sędziowskiej przed główną odprawą techniczną. Zawodnik, który nie będzie posiadał zaświadczenia nie będzie brał udziału w regatach.

6. Opłaty
Opłata startowa naliczana jest za każde zgłoszenie i wynosi:
35 zł dla zawodników z licencją PZKaj. oraz Związku Sportowego SUP
100 zł dla pozostałych zawodników (niezrzeszeni).
opłatę startową należy dokonywać na konto bankowe:
PEKAO S.A. XIII o/Warszawa, 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530,
najpóźniej do 31.07.2020 roku.
W tytule opłaty należy wpisać „I Otwarte MP w SUP”.
Brak uregulowania należności spowoduje niedopuszczenie zawodników do uczestnictwa w zawodach.
vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety;
vadium za odwołanie: 20-krotna wysokość obowiązującej diety.

7. Sposób przeprowadzenia regat
Zawody zostaną przeprowadzona zgodnie z zapowiedzią i Regulaminem Wyścigów SUP,
Podczas zawodów prowadzona będzie kontrola długości desek. Każda łódź biorąca udział w regatach musi spełniać wymogi 5.2., 5.3. oraz 5.4. Regulaminu Wyścigów SUP,
Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania własnej smyczy (Leash),
Zawodnicy kategorii młodzików oraz juniorów młodszych startują obowiązkowo w kapokach.

8. Różne
Komisję sędziowską wyznaczy KS PZKaj.
Podczas regat dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznym, specjalnie oznaczonym miejscu w punktach:
W biurze zawodów może przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana osoba.
Zawodnicy mają obowiązek zachować bezpieczny 2m odstęp od innych osób.
Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodników,
Podczas głównej odprawy technicznej każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust lub całej twarzy. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej odległości między sobą,
Organizator zabezpiecza numery startowe.

KAŻDY UCZESTNIK REGAT MA OBOWIĄZEK UTRZYMANIA BEZPIECZNEGO DYSTANSU SPOŁECZNEGO

Data

08 sie 2020 - 09 sie 2020
Expired!

Czas

08:00 - 20:00

Koszt

35 PLN dla zawodników z licencją PZKAJ lub ZWSUP/ 100 PLN dla niezrzeszonych